Kanoroute Bovenlanden Aalsmeer

Seringen in Aalsmeer

Met de kano een route volgen die je voorstellingsvermogen te boven gaat? Langs plekken peddelen waarvan je niets wist dat ze bestonden? Huur dan een kano en volg de Kanoroute van de Stichting De Bovenlanden, een tocht over de Kleine Poel in Aalsmeer. Langs de Ringvaart is namelijk een natuurrijk en historisch gebied ontstaan met een grote rijkdom en betekenis voor de structurele waarden van Aalsmeer en de gehele regio.

Kanoroute in Aalsmeer langs de Ringvaart

De zone langs de Ringvaart, met name de stroken waarin het bovenveen bewaard is gebleven, zijn dus van grote betekenis voor de regio rondom Aalsmeer. En dit heeft gezorgd voor de perfecte kanoroute in Aalsmeer. De drie hoogtepunten langs de kanoroute zijn:

  • De seringen akker bij het eiland Nova Zembla;
  • Het oude moerasbos Elzenbroekbos;
  • Het Rietland in de grote brug met daarbij het Jong moerasbos in de grote brug.
Credits: Karin de Veij

Het Bovenlandengebied

De fijnmazige structuur van de watergangen en het sterk gedifferentieerde grondgebruik hebben een gebied laten ontstaan dat een grote rijkdom aan landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden vertegenwoordigt. Stichting de Bovenlanden Aalsmeer zet zich in voor het behoud van dit unieke gebied. In totaal heeft deze stichting de afgelopen jaren voor ruim 1,6 miljoen euro natuur-, cultuurgrond en water aangekocht. En dat staat voor bijna 38 hectare, waarvan negen hectare cultuurakkers en ongeveer 29 hectare natuur en water.