Fietsen en wandelen in het Schinkelbos

Fietsen en wandelen Schinkelbos Aalsmeer

Zin om lekker te fietsen of wandelen in een relatief onbekend deel van het Amsterdamse Bos? In het Schinkelbos in Aalsmeer komen de beginjaren van het Amsterdamse Bos tot leven. Het Schinkelbos is namelijk een ecologische verbindingsroute in de Schinkelpolder, die in 1999 is toegevoegd aan het Amsterdamse Bos, ten zuiden van de Bosrandweg. Belangrijkste reden van de aanleg is om te voorkomen dat de leefgebieden van planten en dieren versnipperd raken.

Schinkelbos Aalsmeer: een landschap op zichzelf

Het resultaat is een klein landschap op zichzelf. Een mozaïek van bos, grasland, riet en open water. Een afwisselend stuk polder, waarin van beheer nauwelijks sprake is. Alleen wat maaiwerk, uitgevoerd door een kudde Schotse hooglanders. De natuur doet de rest. Het Schinkelbos is uitgegroeid tot de thuishaven van onder meer grutto’s, dodaars en rugstreeppadden. En van een rijk palet aan plantensoorten.

Fietsen en wandelen Schinkelbos Aalsmeer

Onderdeel van de Groene AS

Aan de zuidwestkant van Amsterdam ligt de Groene AS, die een verbinding vormt tussen de groengebieden van Amstelland, Spaarnwoude en de Westeinderplassen. Die verbinding is nodig om de leefgebieden van dieren en planten te vergroten. Het Schinkelbos maakt deel uit van deze Groene AS.