Zeilfort Zandrace

Fort Kudelstaart Defence Line of Amsterdam
Datum

01 juli 2022 t/m 01 juli 2022

Locatie

Fort Kudelstaart

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli a.s. wordt de tweede Zeilfort Zandrace ‘De strijd om de Westeinerscheg’ gehouden. Een bijzondere 24-uurswedstrijd voor historische zeilende vrachtschepen. De wedstrijd vindt plaats van 19.00 uur op vrijdag tot 19.00 uur op zaterdag. Een bijzondere 24-uurswedstrijd voor historische zeilende vrachtschepen. De wedstrijd vindt plaats van 19.00 uur op vrijdag tot 19.00 uur op zaterdag.

De wedstrijd vindt plaats op de Westeinderplassen met het Fort bij Kudelstaart als start-, aanleg- en finishlocatie. Aantal deelnemende schepen max 20, te volgen via track @ trace en uiteraard op de oevers van de Westeinder.

Op vrijdagavond 1 juli 2022 liggen de deelnemende historische zeilende vrachtschepen in de Fortgracht van Fort Kudelstaart. Wethouder Robert van Rijn van de Gemeente Aalsmeer, verricht om 16.00 uur de loting voor de startvolgorde van de schepen.

Om 19.00 uur wordt het startsein gegeven door mevrouw Esther Rommel, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland met de portefeuille Natuur, Landschap, Bodemdaling en Grond.

Het zeilende vrachtschip dat in maximaal 24 uur – zonder de motor te gebruiken – de meeste zakken zand aflevert op twee verschillende locaties op de Westeinderplassen, is de winnaar. Er zijn 3 routes. Elke schipper bepaalt zelf welke route wordt gevaren (de korte, middellange of lange route).

De winnaar ontvangt op zaterdagvond 2 juli om 19.30 uur de ‘wisselbeker’ in de vorm van een meerpaal uit handen van de beheerder van het fort, Martijn de Liefde,

Tijdens dit evenement zal de Reddingsbrigade aanwezig zijn voor de veiligheid op de Westeinderplassen.

2 juli VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJK:

Kom zoveel mogelijk met fiets of lopend. Op het fortterrein is geen parkeermogelijkheid, en ook niet langs de openbare weg!!

Informatie over De Westeinderscheg

De gehele dag zal er een informatiestand staan in de poterne van het fort waar bezoekers meer informatie kunnen krijgen over de plannen met betrekking tot de Westeinderscheg. Deze stand wordt ‘bemand’ door de provincie Noord-Holland.

Doop ‘De Martien’

Om 14.00 uur zal de ‘Martien’ worden gedoopt door dhr A.T.H. van Dijk, commissaris van de Koning. Bij De Martien is een kleine tentoonstelling ingericht met foto’s.

Reddingsbrigade

Van 13.00-16.00 uur zal de Reddingsbrigade een informatiestand ‘bemannen’ over het werk bij/met de Reddingsbrigade. Ook wordt een demonstratie gegeven hoe drenkelingen worden gered.

Het gehele evenement is de Reddingsbrigade aanwezig voor uw veiligheid en dat van de schepen op de Westeinderplassen.