Rond en plat 2022 en Scherpe Kajuitjachten

Datum

17 september 2022 t/m 18 september 2022

Locatie

Westeinderplassen

De Rond en plat 2022 en Scherpe Kajuitjachten wordt georganiseerd door de Watersportvereniging Nieuwe Meer in samenwerking met de Stichting Westeinder Zeilwedstrijden (WZW door zaterdag 17 en zondag 18 september2022 organiseert ).

Contact
Credits: Joyce Goverde

Een gezellig en sportief zeilevenement voor eigenaren van Rond- en Platbodemjachten zoals Tjalken, Lemsteraken, Tjotters, Boeiers, Boatsjes, Friese Jachten, Open schouwen, Kajuitschouwen en Staverse Jollen. Ook de schippers met zeilende Westlanders zien wij graag weer tegemoet.

Het is ook een traditie dat tijdens het weekend eigenaren van scherpe kajuitjachten kunnen strijden om de kristallen wisselprijzen.
Door de keuze van twee zeilwedstrijden op de zaterdag en één langebaanwedstrijd op de zondag zijn deelnemers in staat om op de zondag indien gewenst tijdig huiswaarts te keren.

U kunt weer rekenen op:

 • Een ligplaats zonder kosten vanaf maandag 12 september t/m zondag 18 september in de jachthaven van WV Nieuwe Meer.
 • Gratis gebruik van moderne sanitaire voorzieningen.
 • Clubhuis is de hele week geopend vanaf 09:00 uur.
 • De Brasserie is dinsdag t/m vrijdag van 16:00 tot 22:00 en zaterdag/zondag van 10:00 tot 23:00 geopend voor een hapje en drankje.
 • De traditionele Bikkelbankborrel op zaterdag na afloop van de wedstrijden.
 • De mogelijkheid van een uitgebreid pastadiner op de zaterdagavond.
 • Uitstekend wedstrijdcomité met wedstrijdbanen op de Westeinderplassen.
 • Traditionele en felbegeerde wisselprijzen.
 • Kosten deelname:
  Inschrijfgeld voor de wedstrijden:           € 45,- per boot
  Inschrijving na 11 september                    € 10, extra

Het pastadiner op zaterdag (kosten € 19,50 p.p.) moet u uiterlijk 14 september zelf reserveren
en opgeven aan de Brasserie. Alle consumpties en maaltijden moeten zelf bij de Brasserie
worden afgerekend. De Brasserie is bereikbaar via tel. 0297-324589 of 06-14526448

Voor de wedstrijden verzoeken wij u uiterlijk in te schrijven op zondag 11 september zodat het comité voldoende tijd heeft voor de voorbereidingen.
Inschrijven én betalen kan via de link hieronder.

https://westeinderzeilwedstrijden.nl/Rond&Plat 

Programma

Zaterdag 17 september

08:30 Registratie deelnemers tot 9.30 uur
09:30 Palaver voor de schippers
11:30 Start 1ste zeilwedstrijd drijvende lunch (zelf verzorgen)

14:00 Start 2e zeilwedstrijd
± 17:00 Bikkelbank borrel nabij clubhuis
19:00 Pastadiner in clubhuis

Zondag 18 september
08:30     Palaver voor de schippers
10:00     Start langebaan zeilwedstrijd
13:00     Prijsuitreiking Westlanders (Starteiland)
± 14:00 Prijsuitreiking Rond, Plat en Kajuitjachten in het clubhuis

Weststrijdwater

De Grote Poel van de Westeinderplassen. Ter beoordeling van het wedstrijdcomité zal bij te stevige wind voor de ronde jachten tot ca. 7 meter (klein hout) een baan worden uitgelegd op de Kleine Poel. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om op de Kleine Poel meerdere korte wedstrijden te varen. Voor de grotere schepen en de kajuitjachten zal de baan onder alle omstandigheden op de Grote Poel worden uitgelegd.

Inschrijving

Uitgangspunt is dat er op de peildatum van maandag 12 september minimaal vijf deelnemers in een klasse moeten hebben ingeschreven. Het comité behoudt zich het recht voor om bij minder deelnemers de klasse alsnog toe te laten, dan wel samen te voegen met een andere klasse c.q. startgroep.

Melding

Deelnemers, die zich via de website hebben opgegeven, dienen zich te melden bij het wedstrijdkantoor bij WV Nieuwe Meer op zaterdag 17 september, geopend van 08:30-09:30 uur.

Regels

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk op de vrijdag voor het weekend te downloaden via de site https://westeinderzeilwedstrijden.nl.

Het online officiële mededelingen bord staat op:https://westeinderzeilwedstrijden.nl/noticeboard.

Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.
Voor de Westlanders zal op de laatst geplande wedstrijddag geen waarschuwingssein gegeven worden na 12:00 uur.

De door de Rond- en Platbodemjachten gezeilde tijd wordt omgerekend volgens de daarvoor vastgestelde TVF, of TPV. Voor de scherpe kajuitjachten wordt de SW-rating toegepast. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor een correctie op de rating toe te passen als het daartoe gerede aanleiding ziet en zal daarbij mogelijk uitgaan van de meest nadelige factor in de klasse waarin wordt gestart.
Voor de deelnemende Westlanders wordt geen rating toegepast maar zullen de deelnemende schepen, in overleg met het Westlander Schippers Collectief, in klasse A, B of C worden ingedeeld.

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen.

Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van €1.500.000,- per incident of het equivalent daarvan.

Ligplaatsen

Voor deelnemende schepen worden ligplaatsen gereserveerd in de haven van WV Nieuwe Meer.
Van maandag 12 september t/m zondag 18 september zijn deze ligplaatsen kosteloos.
Wel dient u met de havenmeester van tevoren af te stemmen wanneer u met uw boot en/of met moederschip arriveert!
Anders kan geen geschikte ligplaats worden gegarandeerd. In overleg met de havenmeester kunnen eventueel tenten geplaatst worden op de het terrein van de jachthaven.

Kranen

Jachten die per trailer worden aangevoerd en moeten kranen, gelieve vooraf contact op te nemen met de nabijgelegen jachthaven Het Drijfhuis, Uiterweg 27 te Aalsmeer, tel. 0297-322211 of  info@drijfhuis.nl.

Het kranen moet ter plekke contant worden afgerekend.

Contact comité Rond & Plat

E-mail: rondenplat@wvnieuwemeer.nl
Contactpersoon: Jan van den Brink – tel. 06-19401951

Locatie weststrijdkantoor

Watersportvereniging Nieuwe Meer
Stommeerweg 2
1431 EW  Aalsmeer

Havenmeester: Remko Rietveld – 06 2762 1998

Informatie wedstrijden

wedstrijden@westeinderzeilwedstrijden.nl

Correspondentie

Vindt zoveel mogelijk via email plaats.

Kent u iemand die niet deze uitnodiging heeft ontvangen en wel graag van ons evenement op de hoogte wil worden gesteld, verwijs hen dan naar de websitehttps://westeinderzeilwedstrijden.nl voor meer informatie, deze uitnodiging en de wedstrijdbepalingen.

Het wordt door het comité zeer op prijs gesteld dat u zo spoedig mogelijk inschrijft. Mocht u niet mee kunnen doen dan is een afmelding via email op rondenplat@wvnieuwemeer.nl voor het comité van grote waarde.

Contact

Watersportvereniging Nieuwe Meer
Watersportvereniging Nieuwe Meer
Stommeerweg 2
1431 EW Aalsmeer